Tại sao Selena

alt-image

Kiến trúc và thiết kế

Các yếu tố hình học được phát triển để cho phép kết hợp đơn giản và nhanh chóng.

Việc phân tích sự phát triển của ngành xây dựng cho thấy rõ ràng nhu cầu đưa ra những thay đổi quan trọng trong quá trình sản xuất (từ sản xuất vật liệu, thông qua thiết kế và kết thúc tại công trình) để tăng năng suất một cách đáng kể và bền vững, đồng thời đáp ứng sự gia tăng nhu cầu và làm giảm mạnh các tác động môi trường, kinh tế và xã hội đang xảy ra hiện nay.

Các tấm được chế tạo với bề mặt bán hoàn thiện bên ngoài và bên trong, giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí trong việc kiểm đếm.

Sự phát triển của hệ thống tập trung vào việc tăng tiêu chuẩn hóa các yếu tố xây dựng.

Sleena Tech
Sleena Tech

Các tấm kết hợp với nhau thông qua kỹ thuật hình học để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt mạng lưới, hệ thống giám sát và điều khiển thông minh, các nhân tố sản xuất năng lượng tiên tiến và hệ thống phục hồi nguồn nước.
Các tấm được sản xuất với nhiều loại sơn phủ bên ngoài, có màu sắc, kết cấu, sắc thái và độ hoàn thiện khác nhau.
Sự phát triển của hệ thống tập trung vào việc tăng tiêu chuẩn hóa các yếu tố xây dựng, cho phép sản xuất các tòa nhà quy mô lớn một cách hiệu quả và bền vững hơn, mà không làm mất đi sự tự do về kiến trúc.

Sleena Tech
Sleena Tech
Sleena Tech