Tại sao Selena

Sleena Tech

Đặc điểm kỹ thuật

Hệ thống Sleena cho phép xây dựng các tòa nhà chất lượng cao và rất hiệu quả đảm bảo các

Tiêu chuẩn an toàn về cháy nổ, nhiệt ẩm và âm thanh cao nhất.

Sự tăng trưởng của thị trường xây dựng đi kèm với sự gia tăng của Tỷ lệ trống trung bình (+0,21 điểm phần trăm từ năm 2009 đến năm 2015). Hơn nữa, hai trong số năm công ty xây dựng cho biết họ gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động có các kỹ năng cần thiết cho các vị trí hiện có.

Triển khai công nghệ mới nhất và hiệu quả cao của ngành sản xuất vào việc thiết kế và sản xuất các tòa nhà nhằm đáp ứng nhu cầu lớn nhất của ngành xây dựng.

Sleena cho phép tạo ra các công trình được xây dựng sáng tạo, thẩm mỹ và vượt thời gian, thích ứng với các nhu cầu khác nhau của người dùng.

• Hệ thống Sleena cho phép xây dựng các tòa nhà chất lượng cao và rất hiệu quả đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn về cháy nổ, nhiệt ẩm và âm thanh cao nhất.
• Truyền nhiệt trong các phần tử mờ dọc U] – 0,16 [W / (m2. ° C)]
• Khả năng chịu nhiệt của các phần tử đục dọc [R] – 5,72 [(m2. ° C) / W]
• Chỉ số cách âm giữa âm thanh dẫn truyền không khí ngoài trời và trong nhà [D2m, nT, w ‘] – 37 dB
• Chỉ số cách âm đối với âm thanh bộ gõ giữa khu vực nhà ở và thiết bị [Lar, nt ‘] – 36 dB
• Lớp chống cháy của tường ngoại thất – REI30
• Lớp phủ bên ngoài với lớp chống cháy – A1
• Sơn phủ nội thất bán hoàn thiện lớp chống cháy – A2-s1 d0.
• Độ kín khí ước tính là 0,5 ACH50 (tùy thuộc vào các yếu tố bên ngoài hệ thống).

Sleena Tech