Công nghệ và sự đổi mới

Sự cần thiết là mẹ đẻ của phát minh, và điều này rèn giũa cho sự khéo léo. Sleena được tạo ra để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi một ngành công nghiệp truyền thống vốn có khả năng thay đổi và không thể đưa ra giải pháp cho những thách thức mới về môi trường, xã hội và kinh tế.

Nguồn cung nhà ở đại diện cho khoảng 36% tổng lượng khí thải cacbonic ở Liên minh Châu Âu, vì 40% tổng năng lượng tiêu thụ được sử dụng cho hệ thống điều hoà của toà nhà.

Nền tảng tạo ra dự án trực tuyến thông minh cho phép khách hàng thiết kế tòa nhà của riêng họ hoàn toàn miễn phí.

Giám sát kỹ thuật số thời gian thực tế và ghi lại quá trình lắp ráp.

Sleena Tech
Sleena Tech

• Sản xuất linh kiện trong các đơn vị công nghiệp, theo dây chuyền tự chủ.
• Dễ dàng rô bốt hóa quy trình lắp ráp tại chỗ.
• Sử dụng phần mềm BIM và cơ chế quản lý trong thiết kế và các giai đoạn sản xuất.
• Nền tảng tạo ra dự án trực tuyến thông minh cho phép khách hàng thiết kế tòa nhà của riêng họ hoàn toàn miễn phí.
• Khả năng kết hợp các vật liệu sinh học vào lõi cách nhiệt của tấm , cho phép giảm tác động môi trường.
• Khả năng kết hợp các vật liệu sinh học vào lõi cách nhiệt của tấm, cho phép giảm tác động môi trường.

• Tích hợp các hệ thống giám sát chất lượng không khí theo mô-đun, để kiểm soát thời gian thực tế các thông số thiết yếu như nhiệt độ, độ ẩm và khí cacbonic.
• Hình dạng và khối lượng của các đơn vị được hợp lý hóa để dễ dàng cho việc vận chuyển.
• Triển khai phần mềm thông minh và cảm biến để lập lịch và đơn giản hóa các công tác bảo trì phòng ngừa.
• Giám sát bằng kỹ thuật số thời gian thực tế đăng ký công trình và chu kỳ xây dựng để liên tục cải thiện chất lượng xây dựng.

Lĩnh vực xây dựng chịu trách nhiệm cho 23% tổng lượng khí thải cacbonic và khoảng 94% trong số này thể hiện lượng khí thải gián tiếp phát sinh từ việc sản xuất các sản phẩm và dịch vụ cần thiết cho hoạt động xây dựng.